فروش فیلترشکن‌ها
حق مردم است که بدانند سود فروش فیلترشکن‌ها به جیب چه کسانی می‌رود 21 اردیبهشت 1403
باقری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

حق مردم است که بدانند سود فروش فیلترشکن‌ها به جیب چه کسانی می‌رود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با فروش فیلترشکن‌ها عملا به مردم یاد دادیم که می توانند خلاف کنند، گفت: پلتفرم های خارجی را در حالی فیلتر کردند که عملا ۹۰ درصد مردم از فیلترشکن استفاده می کنند و مشخص است چه کسانی از این فیلتر کردن سود می برند بنابراین مردم هم باید بدانند سود فروش فیلترشکن‌ها به جیب چه کسانی می‌رود.