فروش اوراق مالی
هزینه‌های دولت در ۱۴۰۳ چه تغییراتی خواهد کرد؟ 02 آذر 1402

هزینه‌های دولت در ۱۴۰۳ چه تغییراتی خواهد کرد؟

منابع عمومی بودجه دولت در لایحه با ۱۸٫۲ درصد افزایش به ۲۴۶۲ همت رسیده است.