فرودگاه رشت،افزایش پرواز،سید محسن میر حسینی
15 اسفند 1400
مدیرکل فرودگاه گیلان خبرداد؛

افزایش پروازهای داخلی و خارجی فرودگاه رشت

مدیرکل فرودگاه گیلان از افزایش پروازهای داخلی و خارجی و برقراری پروازهای فوق العاده نوروزی در فرودگاه سردارجنگل رشت خبر داد.