فرماندار فومن،قطع راه ارتباطی ،باراش باران
20 آبان 1400
راه ارتباطی ۵ روستا در فومن بر اثر طغیان رودخانه‌ها قطع شد:

بر اثر بارش سیل آسای باران و طغیان رودخانه‌ها راه ارتباطی ۵ روستا در فومن قطع شد

فرماندار فومن اظهار داشت:بر اثر بارش سیل آسای باران که ازدیشب 19 آبان آغاز شده ،راه ارتباطی 5 روستا قطع شده است.