فرماندار رشت،علی فتح اللهی،شخم زمستانه،حفاظت از منابع آب
22 آبان 1400
فرماندار رشت در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان، مطرح کرد؛

افزایش ۲٫۵ برابری اعتبارات ساماندهی آب کشاورزی شهرستان رشت

فرماندار شهرستان رشت با بیان اینکه شخم زمستانه بهترین فرصت برای حفظ منابع آبی است،گفت:اگر شخم اول را در زمستان داشته باشیم،در زمان شخم دوم میزان آب مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.