فرماندار،علی فتح اللهی،فولاد خزر،واحدهای تولیدی
16 آبان 1400
در راستای تحقق شعار تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، صورت پذیرفت؛

تداوم بازدید های دوره ای فرماندار رشت از واحدهای تولیدی

علی فتح اللهی فرماندار رشت در تداوم برنامه بازدیدهای دوره ای خویش از واحدهای تولیدی و اقتصادی شهرستان رشت، مشکلات مجتمع ذوب آهن فولاد خزر، را از نزدیک بررسی کرد.