غیبت سربازی
شرایط جدید معافیت از سربازی 21 تیر 1403

شرایط جدید معافیت از سربازی

مشمولان خدمت نظام وظیفه که مادر آن‌ها دارای همسر موقت باشد، نمی‌توانند از بند معافیت خدمت نظام وظیفه استفاده کنند.