غلامحسین ولدی،راه آهن رشت،شبکه ریلی
هم افزایی سازمانی برای زیباسازی و بهسازی بلوار دسترسی ایستگاه راه‌آهن رشت/رونق اقتصاد و گردشگری داخلی با تکمیل قطعات رشت-کاسپین و رشت-آستارا 03 بهمن 1401
در دیدار فرماندار شهرستان رشت با مدیرکل راه‌آهن شمال٢ مطرح شد:

هم افزایی سازمانی برای زیباسازی و بهسازی بلوار دسترسی ایستگاه راه‌آهن رشت/رونق اقتصاد و گردشگری داخلی با تکمیل قطعات رشت-کاسپین و رشت-آستارا

در دیدار فرماندار شهرستان رشت با مدیرکل راه‌آهن شمال٢ بر اهمیت هم‌افزایی سازمانی برای زیباسازی و بهسازی بلوار دسترسی ایستگاه راه‌آهن رشت تاکید شد.