عیسی جمال نیکویی
مدیرعامل شرکت گاز گیلان بر مدیریت مصرف انرژی الکتریکی تاکید کرد 24 اردیبهشت 1402

مدیرعامل شرکت گاز گیلان بر مدیریت مصرف انرژی الکتریکی تاکید کرد

مدیرعامل شرکت گاز گیلان در جلسه کمیته انرژی این شرکت با اشاره به آغاز فصل گرما بر مدیریت مصرف انرژی الکتریکی تاکید کرد.

بیش از ۳۹ هزار کیلومتر خطوط گاز در گیلان نشت یابی شد 28 فروردین 1402

بیش از ۳۹ هزار کیلومتر خطوط گاز در گیلان نشت یابی شد

شرکت گاز استان گیلان در سال 1401 بیش از 39 هزار کیلومتر خطوط گاز در استان را مورد بازرسی و نشت یابی قرار داده است.