عیسی جمال نیکویی،اصحاب رسانه
مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان: مصرف بهینه، پایداری جریان گاز را تضمین می کند 04 دی 1401

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان: مصرف بهینه، پایداری جریان گاز را تضمین می کند

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان از همه مصرف کنندگان کاز طبیعی درخواست کرد تا با مصرف بهینه، موجب پایداری جریان گاز در استان شوند.