عملیات وعده صادق
تعداد موشک‌های شلیک شده و یا موشک‌های به هدف اصابت کرده موضوع دست دوم و فرعی است/ ناراحتی طرف مقابل از ظهور قدرت اراده ملت ایران و نیرو‌های مسلح در عرصه بین‌المللی و اثبات آن است 02 اردیبهشت 1403
رهبر انقلاب در دیدار با فرماندهان عالی نیروهای مسلح:

تعداد موشک‌های شلیک شده و یا موشک‌های به هدف اصابت کرده موضوع دست دوم و فرعی است/ ناراحتی طرف مقابل از ظهور قدرت اراده ملت ایران و نیرو‌های مسلح در عرصه بین‌المللی و اثبات آن است

رهبر انقلاب فرمودند: موضوع تعداد موشک‌های شلیک شده و یا موشک‌های به هدف اصابت کرده که طرف مقابل بر روی آنها متمرکز شده، موضوع دست دوم و فرعی است، موضوع اصلی ظهور قدرت اراده ملت ایران و نیروهای مسلح در عرصه بین‌المللی و اثبات آن است، که ناراحتی طرف مقابل نیز از همین موضوع است.