عملیات انتحاری
هر دو تروریست عملیات انتحاری انجام داد‌ند 16 دی 1402
دستگیری عاملان‌ انفجار تروریستی کرمان در ۵ استان؛

هر دو تروریست عملیات انتحاری انجام داد‌ند

معاون امنیتی وزیر کشور از دستگیری عاملان‌ انفجار حادثه تروریستی کرمان در ۵ استان خبر داد و گفت: ‌هر دو تروریست عملیات انتحاری انجام داده‌اند.