علی ربیعی
به اصلاحات نیاز داریم؛ حرکت‌های کور اعتراضی آینده‌ای پر از تباهی و خونریزی به ارمغان می‌آورد 22 بهمن 1402
علی ربیعی:

به اصلاحات نیاز داریم؛ حرکت‌های کور اعتراضی آینده‌ای پر از تباهی و خونریزی به ارمغان می‌آورد

۱۰ تکتم نیوز/علی ربیعی نوشت: ما نیاز به اصلاحات داریم و این اصلاحات هم می‌تواند در چارچوب‌های گفتمانی دوران پیروزی انقلاب صورت بگیرد. بنا بر تجربه، هیچ چشم انداز روشنی از حرکت‌های کور به وجود نمی‌آید و آنچه عده‌ای بدون تعهد به سرنوشت ایران دنبال می‌کنند، آینده‌ای پر از ابهام، تباهی و خونریزی به ارمغان […]