علی اکبر مردی،راه اهن رشت-کاسپین،
15 اسفند 1400
مدیرکل اداره کل ساخت و توسعه راه آهن منطقه ۲ اعلام کرد:‌

بهره‌برداری از راه‌آهن رشت- کاسپین تا شهریور ماه ۱۴۰۱ با تامین منابع

مديركل منطقه ساخت و توسعه راه آهن منطقه دو از افتتاح راه آهن رشت- کاسپین در شهریور ماه سال آینده به شرط تامین اعتبار خبر داد.