علیرضا شاه میرزایی،فضاسازی رسانه ای
شاخص ماشین آلات صنعتی کشور ۱۵ درصد رشد یافت/ گیلان نخستین استان در خدمات کسب و کار شناسایی شد 22 دی 1401
معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت:

شاخص ماشین آلات صنعتی کشور ۱۵ درصد رشد یافت/ گیلان نخستین استان در خدمات کسب و کار شناسایی شد

معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد ۵.۱ درصدی آمار تشکیل سرمایه در صنعت نسبت به سال گذشته افزود: امسال در بخش ماشین آلات صنعتی نیز رشد ۱۵ درصدی داریم.