علوم پزشکی،استعداد درخشان،معاونت آموزشی
22 آذر 1400
قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دانشجویان برای استفاده از مزایای دفتر استعداد درخشان، در سامانه آموزشی هم آوا ثبت نام کنند

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان طی اطلاعیه ای اعلام کرد: از این پس فقط دانشجویانی از مزایای دفتر استعداد درخشان ذینفع خواهند بود که از طریق سامانه آموزشی هم آوا ثبت نام کرده باشند