عدیل سروی
توزیع ۱۶ هزار و ۴۰۰ جعبه تخم نوغان در گیلان 19 اردیبهشت 1402

توزیع ۱۶ هزار و ۴۰۰ جعبه تخم نوغان در گیلان

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور گفت: از امروز توزیع ۱۶ هزار و ۴۰۰ جعبه تخم نوغان در گیلان با توجه به برآورد نیاز استان آغاز میشود.