عباس عاشوری،تالاب گیلان،پرنده مهاجر،رئیس اداره حفاظت و احیاء تالاب‌های حفاظت محیط زیست گیلان
24 آبان 1400

تالاب‌های گیلان میزبان پرندگان مهاجر

تالاب‌های گیلان این روز‌ها میزبان ۱۶۰ تا ۲۲۰ هزار پرنده مهاجر آب زی و کنار آب زی هستند.