طرح های ساخت مسکن
تحقق ۸۷ درصد از تعهد اشتغال گیلان در سالجاری 23 دی 1402
استاندار گیلان در شورای اشتغال با حضور ویدیو کنفرانسی رئیس جمهور؛

تحقق ۸۷ درصد از تعهد اشتغال گیلان در سالجاری

استاندار گیلان با بیان اینکه تعهد اشتغال امسال استان ایجاد شغل برای ۳۲ هزار نفر است، گفت : بر اساس سامانه رصد، تاکنون ۲۷ هزار و ۷۰۱ مورد از این تعهد اشتغال تحقق یافته است.