طرح تعدیل روشنایی معابر
کاهش قریب به ۳٫۹ مگاوات مصرف برق با اجرای طرح تعدیل موقت روشنایی معابر استان 01 تیر 1402
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان خبر داد:

کاهش قریب به ۳٫۹ مگاوات مصرف برق با اجرای طرح تعدیل موقت روشنایی معابر استان

محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان از اجرای طرح تعدیل موقت روشنایی معابر استان بمنظور مدیریت مصرف برق در استان خبر داد.