ضعفهای دولت
کیهان: واقعا باید به دولت خداقوت گفت که دلار را به ۵۵ هزار تومان رساند! 29 بهمن 1402

کیهان: واقعا باید به دولت خداقوت گفت که دلار را به ۵۵ هزار تومان رساند!

روزنامه کیهان در حمایت از دولت رئیسی مدعی شد اخبار حاکی از موفقیت دولت در مهار تورم در بخش‌هایی از اقتصاد کشور است.