صنف جایگاهداران سوخت
جزئیات سقف سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌ها 23 مرداد 1402

جزئیات سقف سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌ها

سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت گفت: از ۱۲ روز پیش با هدف مدیریت بهتر توزیع سوخت و عمل به مصوبه قانونی مجلس، سقف سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی و کارت اضطراری جایگاه تغییر کرد.