صنعت و معدن گیلان،ّگزارش مردمی،۱۲۴
به ۵۳۴۶ گزارش و شکایت مردمی در سامانه ۱۲۴ رسیدگی شد 28 آذر 1401
در ۸ ماهه امسال:

به ۵۳۴۶ گزارش و شکایت مردمی در سامانه ۱۲۴ رسیدگی شد

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان گفت: در ۸ ماهه امسال به ۵۳۴۶ گزارش مردمی که از طریق سامانه ۱۲۴٫ir و یا تلفن ۱۲۴ و یا حضوری ثبت گردید رسیدگی بعمل آمد.