صنعت آب و برق
نشست هم اندیشی مدیران روابط عمومی صنعت آب و برق و مدیران صدا وسیمای مرکز گیلان 04 اردیبهشت 1402
به منظور افزایش میزان تعامل و همکاری صورت پذیرفت:

نشست هم اندیشی مدیران روابط عمومی صنعت آب و برق و مدیران صدا وسیمای مرکز گیلان

طی نشستی با حضور شورای روابط عمومی و اطلاع رسانی صنعت آب و برق استان و مدیران صدا و سیمای گیلان، تشریک مساعی به منظور ارتقاء همکاری در راستای استفاده از ظرفیت این رسانه برای گذر موفق از پیک تابستان ۱۴۰۲صورت پذیرفت.