صنایع گاز استان
گازرسانی به روستاهای گیلان موجب رشد تولید می شود 01 خرداد 1402

گازرسانی به روستاهای گیلان موجب رشد تولید می شود

با گازرسانی به 152 روستای دیگر در استان گیلان، زمینه رونق بیش از پیش کسب و کارهای محلی و اشتغال جوانان فراهم خواهد شد.