شورای روابط عمومی
روابط عمومی فرمانداری شهرستان رشت بعنوان روابط‌عمومی برتر استان معرفی شد 01 تیر 1402
در اولین همایش انتخاب برترین روابط عمومی های دستگاههای اجرایی استان گیلان؛

روابط عمومی فرمانداری شهرستان رشت بعنوان روابط‌عمومی برتر استان معرفی شد

مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرستان رشت، در اولین همایش انتخاب برترین روابط عمومی های دستگاههای اجرایی استان گیلان و براساس طرح ارزیابی عملکرد روابط عمومی‌ها، بعنوان "روابط عمومی برتر استان" معرفی شد.