شهرکهای صنعتی،واحدهای صنعتی
آمادگی هرگونه همکاری جهت ایجاد اشتغال برای ایثارگران را داریم 08 دی 1401
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان:

آمادگی هرگونه همکاری جهت ایجاد اشتغال برای ایثارگران را داریم

مطابق حمایت های قانونی ،ایثارگران می توانند در واحدهای صنعتی مشغول به کار شوند