شهروندان صاحب حق
واکنش سیدمحمد خاتمی به عدم مشارکت ۶۰ درصد مردم در انتخابات ۸ تیر / امیدوارم نظام حکمرانی پیام مردم را دریافت کرده باشد/ بازهم به پزشکیان رأی می دهم 12 تیر 1403

واکنش سیدمحمد خاتمی به عدم مشارکت ۶۰ درصد مردم در انتخابات ۸ تیر / امیدوارم نظام حکمرانی پیام مردم را دریافت کرده باشد/ بازهم به پزشکیان رأی می دهم

رئیس دولت اصلاحات گفت: در انتخابات اخیر بیش از ۶٠٪‌ مردم در انتخابات شرکت نکردند که پس از انقلاب این امری بی سابقه بود. این رفتار عملا نشانه نارضایتی مردم از اوضاع و احوالی است که بر جامعه می گذرد و از قهر اکثریت از نظام حکمرانی حکایت می کند. این نارضایتی مختص کسانی نیست که شرکت نکرده اند، بلکه بسیاری از کسانی که شرکت کرده اند نیز ناراضی‌اند و به امید تغییر رأی داده اند.