شهردار رشت،خانه های دوچرخه،
25 آبان 1400

قرارداد سرمایه‌گذاری احداث و راه‌اندازی ایستگاهها و خانه‌های دوچرخه در شهر رشت امضا شد

قرارداد سرمایه‌گذاری احداث و راه‌اندازی ایستگاهها و خانه‌های دوچرخه در شهر رشت بین شهرداری رشت و شرکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی به امضاء رسید