شهرداری رشت،رحیم شوقی،انتخاب شهردار
با موافقت تمامی اعضای شورای اسلامی شهر رشت رحیم شوقی شهردار رشت شد 16 اسفند 1401
رحیم شوقی شهردار رشت شد

با موافقت تمامی اعضای شورای اسلامی شهر رشت رحیم شوقی شهردار رشت شد

با موافقت اعضای شورای رشت ، رحیم شوقی به عنوان شهردار رشت انتخاب شد.