شهردار، شورای شهر ،مدیر کل صدا و سیما،مدیریت شهری
19 آبان 1400
رئیس شورا و شهردار رشت در نشست با مدیرکل صدا و سیمای استان گیلان

خواهان تعامل دو جانبه شهرداری و صدا و سیما جهت حل مشکلات شهروندان شدند

سه‌شنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰ اعضای شورای اسلامی و شهردار رشت با مدیر کل صدا و سیمای مرکز گیلان دیدار و گفتگو کردند.