شهرام مومنی،مهار اتش سوزی سه روستای جنگلی،مازیان،رشته رود،حبیب آباد
29 آذر 1400

مهار آتش سوزی سه روستای جنگلی رشت

آتش سوزی گسترده علفزار و جنگل سه روستای مازیان، رشته رود و حبیب آباد رشت با تلاش آتش نشانان مهار شد. خوشبختانه در این عملیات به کسی آسیب نرسید و آتش سوزی به خانه‌ها سرایتی نداشت.