شهرام مومنی،اتش سوزی،سینما ۲۲ بهمن رشت،سقف سینما
24 آبان 1400

مهار آتش سوزی در سینما ۲۲بهمن رشت

آتش نشانان، آتش سوزی سقف سینما ۲۲بهمن رشت را هنگام اکران فیلم به سرعت مهار کردند.