شعرپژوهی،کتابخوان و کتابشناس،چشم اندازبیست ساله
پنجمین سالانه شهر پژوهی شهرداری رشت ۱۴۰۱ برگزار شد 03 بهمن 1401

پنجمین سالانه شهر پژوهی شهرداری رشت ۱۴۰۱ برگزار شد

مراسم تقدیر از برگزیدگان پنجمین سالانه شهر پژوهی شهرداری رشت ۱۴۰۱ در دفتر شهردار و در دومین جلسه شورای پژوهش شهرداری رشت برگزار شد