شعبه فرعی ارامنه
در گیلان چند نفر می توانند رأی بدهند؟/جزئیات آمار واجدین شرایط رأی، به تفکیک ۱۷ شهرستان 10 اسفند 1402
در گفت و گو با رئیس ستاد انتخابات گیلان مطرح شد؛

در گیلان چند نفر می توانند رأی بدهند؟/جزئیات آمار واجدین شرایط رأی، به تفکیک ۱۷ شهرستان

رئیس ستاد انتخابات گیلان آمار واجدین شرایط رأی در استان را ۲ میلیون و ۱۲ هزار و ۵۹۷ نفر عنوان کرد و گفت: در مجموع ۸۶ هزار و ۱۶۶ رأی اولی داریم که ۴۴ هزار و ۹۵ نفر مرد و ۴۲ هزار و ۷۱ نفر زن هستند.