شرکت گاز گیلان،افت فشار،مشترکین خانگی
03 بهمن 1400

مدیرعامل گاز گیلان: مدیریت مصرف، برای جلوگیری از افت فشار گاز در گیلان ضروریست

حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان در جلسه کمیته بحران این شرکت از همه مشترکین بویژه مشترکین خانگی در خواست کرد تا برای پیشگیری از افت فشار گاز، مصرف خود را مدیریت کنند