شرکت گاز،نیروگاههای گیلان،حسین اکبر
14 دی 1400

گاز تحویلی به نیروگاه های گیلان ۱۴٫۵ درصد افزایش یافته است

با توجه به افزایش 3.2 درصدی دریافت گاز در 9 ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گاز تحویلی به نیروگاه های گیلان حدود 14.5 درصد افزایش یافته است.