شرکت برق منطقه ای گیلان
تامین بدون وقفه‌ انرژی برق از پست های انتقال و فوق توزیع نیروی برق گیلان 16 اسفند 1402
در پی بارش برف اخیر انجام شد:

تامین بدون وقفه‌ انرژی برق از پست های انتقال و فوق توزیع نیروی برق گیلان

با توجه به بارش سنگین برف، شبکه های انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای گیلان در تامین برق مطمئن و پایدار موفق بودند.

کسب رتبه اول در جشنواره شهید رجایی برای چهارمین سال متوالی 01 مهر 1402
افتخاری دیگر برای شرکت برق منطقه‌ای گیلان؛

کسب رتبه اول در جشنواره شهید رجایی برای چهارمین سال متوالی

شرکت برق منطقه ای گیلان در جشنواره شهید رجایی برای چهارمین سال متوالی موفق به کسب رتبه نخست شد.