سیدمحمداسحاقی،سوخت جایگزین
همراهی همه مردم، تضمین کننده پایداری جریان گاز است 25 دی 1401

همراهی همه مردم، تضمین کننده پایداری جریان گاز است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان گفت: راه حل نهایی برای تضمین پایداری جریان، همراهی همه مردم و رعایت دمای آسایش در منازل است.