سیاست پولی
تفاوت اسکناس کاغذی با پول جدید چیست؟ 06 تیر 1403
توضیح جدید بانک مرکزی درباره پول جدید ایران

تفاوت اسکناس کاغذی با پول جدید چیست؟

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: ریال دیجیتال در سیاست پولی ابزار خیلی خوبی است که می‌تواند به سیاستگذار کمک کند.