سیاست‌های کلان و امنیت ملی کشور
جبهه پایداری از مجموعه سوابق و ظرفیت‌های روحانی در طول تاریخ انقلاب می‌ترسد 30 آبان 1402
حسن رسولی، فعال سیاسی اصلاح طلب:

جبهه پایداری از مجموعه سوابق و ظرفیت‌های روحانی در طول تاریخ انقلاب می‌ترسد

یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: من فکر می‌کنم علت ابراز حساسیت جبهه پایداری نسبت به روحانی متاثر از مجموعه سوابق و ظرفیت‌های او در طول تاریخ انقلاب بوده است.