سیاستمدار درجه یک
نه قالیباف یک سیاستمدار درجه یک است، نه رئیسی 05 فروردین 1403
محمد مهاجری:

نه قالیباف یک سیاستمدار درجه یک است، نه رئیسی

محمد مهاجری گفت: آقای قالیباف هیچ وقت یک سیاستمدار درجه یک نبوده و نیست؛ کما اینکه آقای رئیسی هرگز نبوده است. به نظرم آقای قالیباف توان ارتقاء بیش از این به لحاظ کیفیت و وجاهت سیاسی خودش را ندارد و شاید از این جهت در کشور با یک تنزل سیاسی مواجه هستیم.