سه دستگاه برتر استان
موفقیت توزیع برق گیلان با دریافت لوح تقدیر و قرار گرفتن جزء سه دستگاه برتر استان 09 آبان 1402
براساس ارزیابی سازمان مدیریت و برنامه ریزی صورت پذیرفت:

موفقیت توزیع برق گیلان با دریافت لوح تقدیر و قرار گرفتن جزء سه دستگاه برتر استان

علیرضا تحویلداری معاون برنامه ریزی و مهندسی توزیع برق از موفقیت اینشرکت در کسب رتبه برتر در حوزه های تهیه و تدوین نقشه و اطلاعات مکانی و همچنین حساب های منطقه ای و جداول داده و ستانده خبر داد.