سهمیه بنزین عید
سهمیه بنزین نوروز ۱۴۰۳ چقدر است؟ 14 اسفند 1402

سهمیه بنزین نوروز ۱۴۰۳ چقدر است؟

اخباری از افزایش سهمیه کارت سوخت خودروها به دلیل فرارسیدن عیدنوروز ۱۴۰۳ منتشر شده است. گاهی اتفاقاتی می‌افتد که دولت سهمیه کارت سوخت خودروها را افزایش می‌دهد به همین دلیل این روزها با نزدیک شدن به عید نوروز نیز زمزمه‌ای از سهمیه بنزین عید به گوش می‌خورد.