سفرهای استانی
آقای رئیسی! کار شما مسافرت کردن نیست! 04 شهریور 1402
مصطفی هاشمی‌طبا، فعال سیاسی:

آقای رئیسی! کار شما مسافرت کردن نیست!

هاشمی‌طبا به سفرهای استانی ابراهیم رییسی واکنش نشان داد.