سرکنسول روسیه در رشت
ایجاد زیرساخت ریلی در کریدور شمال به جنوب اثرات مثبتی در توسعه اقتصادی ایران دارد 22 خرداد 1403
سرکنسول روسیه در رشت:

ایجاد زیرساخت ریلی در کریدور شمال به جنوب اثرات مثبتی در توسعه اقتصادی ایران دارد

آندری وادوف سرکنسول روسیه در رشت معتقد است که حجم مبادلات تجاری بین ایران و روسیه بتدریچ رو به افزایش بوده اما این افزایش نسبت به کشور‌های رقیب ایران در بازار بزرگ روسیه بسیار ناچیز است و تسریع در آغاز و اجرای کردن عملیات ساختمانی پروژه مهم ریلی رشت به آستارا اثرات مثبتی در توسعه اقتصادی ایران دارد.