سرمایه گذاران اماراتی
عبدالملکی: آمادگی مناطق آزاد ایران برای همکاری با کشورهای اسلامی 20 اردیبهشت 1402
در دیدار با هیات سرمایه گذاری اماراتی مطرح شد؛

عبدالملکی: آمادگی مناطق آزاد ایران برای همکاری با کشورهای اسلامی

مشاور رئیس جمهور ودبیرشورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی از آمادگی این شورا برای توسعه همکاری با کشورهای منطقه بخصوص کشورهای اسلامی خبر داد.