سرمایه های ارزشمند کشور
حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان در منزل دانش آموزان رتبه ۵ کنکور سراسری و همچنین رتبه ۶ منطقه ای 31 مرداد 1402

حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان در منزل دانش آموزان رتبه ۵ کنکور سراسری و همچنین رتبه ۶ منطقه ای

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان با حضور در تالش با خانواده امیر محمد شربتی دارنده رتبه ۵ کنکور سراسری در رشته علوم ریاضی و فنی و پارسا زره کارگر رتبه ۶ منطقه ای در رشته علوم تجربی دیدار کرد.