سرمایه‌گذاری خارجی
اوج سرمایه‌گذاری خارجی متعلق به زمانی بود که برجام امضا شد / این رفت و آمد‌ها بعد از برجام تمام شد 19 اسفند 1402

اوج سرمایه‌گذاری خارجی متعلق به زمانی بود که برجام امضا شد / این رفت و آمد‌ها بعد از برجام تمام شد

دولت مدعی ثبت رکود در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، اما چندان در بازار این ادعا لمس نمی‌شود. اگرچه برخی مدعی‌اند که دولت تنها توانسته از چینی‌ها و روس‌ها، آن هم در حد مشخصی سرمایه برای نفت و گاز جذب کند. این مسأله باعث می‌شود تأثیر روانی سرمایه‌گذاری خارجی در جامعه احساس نشود و بازار خود را به دور از این مسأله ببیند.