سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی،واکسیناسیون دانش اموزان،،فردین مهرابیان
23 آبان 1400
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان:

واکسیناسیون ۱۰۰ درصدی دانش آموزان گیلانی

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: تاکنون ۱۸۷ هزار و ۶۳۲ نفر از دانش آموزان گیلانی علیه ویروس کرونا واکسینه شدند.